International Celtic Congress International Celtic Congress

Update / Diweddariad

Changes because of the Coronavirus pandemic: 2020 and 2021

2020:

The 2020 International Congress, which was to have been held in Aberystwyth, was cancelled in March 2020.

2021:

In the light of the continuing COVID-19 public health emergency, the 2021 International Celtic Congress, which was to have been held in Aberystwyth, Wales, will now be an online event beginning on 2 July and ending on 4 July.  Other details (times, registration fee and so on) will be announced very soon.

O ystyried y sefyllfa sydd ohoni o ran COVID-19, bydd Cyngres Ryngwladol 2021, a oedd i'w chynnal yn Aberystwyth, yn awr yn gyngres rithiol yn dechrau ar yr 2il o Orffennaf ac yn gorffen ar y 4ydd. Caiff manylion eraill (amserau, ffi gofrestru ac yn y blaen) eu cyhoeddi yn fuan.

 

Join Now

Become a member today. Find your national or regional branch to find out how.

Join us now.

The Celtic Congress ...

... celebrating and promoting Celtic cultures and languages today.

The 2021 International Celtic Congress will be a virtual event. See the Annual Conference page.

Update / Diweddariad:

2021