Print

Update / Diweddariad

Changes because of the Coronavirus pandemic: 2020 and 2021

2020:

The 2020 International Congress, which was to have been held in Aberystwyth, was cancelled in March.

2021:

In the light of the continuing COVID-19 public health emergency the Wales Branch of Celtic Congress have decided that it is no longer realistic for them to proceed further with their plans for holding the 2021 International Celtic Congress in Aberystwyth, Wales. However, they are eager to host a virtual International Congress instead, in July 2021, and will now be directing their energies towards developing a programme of on-line events, the details of which will be announced nearer the time.

O ystyried y sefyllfa sydd ohoni o ran COVID-19, mae aelodau Cangen Cymru y Gyngres Geltaidd wedi penderfynu nad yw hi bellach yn realistig iddynt fwrw ymlaen â'u cynlluniau i gynnal Cyngres Ryngwladol yn Aberystwyth yn 2021. Fodd bynnag, mae'r Gangen yn awyddus i gynnal Cyngres Ryngwladol rithiol yn ei lle ym mis Gorffennaf 2021. Bydd y Gangen, felly, yn canolbwyntio yn awr ar ddatblygu rhaglen o ddigwyddiadau ar-lein. Caiff manylion eu cyhoeddi yn nes at yr amser.